15 września 2019 Imieniny obchodzą Albin, Budzigniew, Maria, Nikodem

1

II turnus Zielonych Wakacji w Gminie Poniec dobiegł końca. Dwutygodniowe zajęcia przyciągnęły blisko 120 dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym z Ponieca, Drzewiec, Rokosowa oraz Żytowiecka.

 DNI2019XV

 

W dniach od 19 do 21 lipca, na stadionie miejskim w Poniecu, odbyły się Dni Ziemi Ponieckiej. Była to jubileuszowa, XV edycja tej imprezy, która od lat cieszy się dużym zainteresowaniem.

zielone.1.2019

 

Od 1 do 12 lipca 2019 roku odbył się I turnus Zielonych Wakacji organizowanych w gminie Poniec. Zajęcia jednocześnie odbywały się w 5 miejscowościach: Śmiłowie, Czarkowie, Łęce Małej, Łęce Wielkiej oraz Bogdankach.

zmiana w ruchu

W dniu 1 lipca 2019 r. zostanie wprowadzona nowa organizacja ruchu w obrębie rynku w Poniecu i ulicach do niego prowadzących. Pojazdy wjeżdżające na rynek będą miały obowiązek ustąpienia pierwszeństwa przejazdu pojazdom poruszającym się wokół rynku. Zastosowanie ruchu okrężnego w ul. Rynek przyczyni się do uspokojenia ruchu oraz zwiększenia bezpieczeństwa pieszych.

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi
na nowe znaki pionowe i poziome.

Zmiana wprowadzi także obowiązek płatnego parkowania w obrębie ulicy Rynek.


badania rolne VII

 

Urząd Statystyczny w Poznaniu informuje, że w wylosowanych gospodarstwach rolnych mieszczących się na terenie gminy ankieterzy statystyczni realizują następujące badania ankietowe:

  • Czerwcowe badanie rolnicze,
  • Badanie pogłowia bydła, owiec, drobiu oraz produkcji zwierzęcej,
  • Badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego.

Dodatkowo w lipcu przeprowadzana będzie Ankieta koniunktury gospodarczej w gospodarstwie rolnym. Terminy i metody zbierania danych podano w załączniku.

W związku z tym zwracamy się z prośbą o zamieszczenie informacji o badaniu na stronie internetowej Państwa urzędu i w miejscach ogólnodostępnych dla mieszkańców gminy/miasta oraz o rozpropagowanie informacji wśród sołtysów.

Dodatkowe informacje o badaniach dostępne są na http://form.stat.gov.pl/BadaniaAnkietowe/2019/index.htm oraz https://poznan.stat.gov.pl/badania-ankietowe/statystyczne-badania-ankietowe-2019/

Zapraszamy także do śledzenia aktualności na twiterze @Poznan_STAT

500.baner

od 1 lipca 2019 r. - bez kryterium dochodowego

Od 1 lipca 2019 r. świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało na wszystkie dzieci do 18. roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.

Wnioski o przyznanie świadczenia na nowych zasadach będzie można składać:

- od 1 lipca 2019 r. elektronicznie, tj. poprzez kanał bankowości elektronicznej, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS,

- od 1 sierpnia 2019 r. drogą tradycyjną, tj. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Poniecu.

Termin składania wniosków, a wypłata świadczenia z wyrównaniem

Aby uzyskać prawo do świadczenia 500+ na nowych zasadach, tj. od 1 lipca, rodzic dziecka, na które obecnie nie pobiera tego świadczenia, musi złożyć wniosek w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r.
Złożenie wniosku do końca września 2019 r. gwarantuje rodzicowi, że świadczenie wychowawcze na nowych zasadach zostanie wypłacone z wyrównaniem od miesiąca lipca 2019 r.
Jeśli rodzic dziecka złoży wniosek po 30 września 2019 r., świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku (nie będzie możliwości wyrównania, tj. spłaty świadczenia od miesiąca lipca 2019 r.).

Od 1 lipca 2019 r. należy złożyć wniosek na wszystkie dzieci, nawet na te dzieci, na które aktualnie jest przyznane prawo do świadczenia wychowawczego do dnia 30.09.2019 r. na podstawie decyzji wydanej w 2018 r. lub 2019 r.

Wypłaty pierwszych świadczeń na nowych zasadach

Wypłata świadczenia jest zależna od miesiąca, w którym zostanie złożony wniosek, tj. w przypadku, gdy złożenie wniosku nastąpi:
- w okresie lipiec – sierpień 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 października 2019 r.
- we wrześniu 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 30 listopada 2019 r.
- w październiku 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od października, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 grudnia 2019 r.
- w listopadzie 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od listopada, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 stycznia 2020  r.
- w okresie od 1 grudnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od miesiąca złożenia wniosku, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 29 lutego 2020 r.